ESPAIN Espanjan kielen aineopinnot valinnaisina opintoina (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Kuvaus Aineopinnoissa laajennetaan perusopinnoissa saavutettua hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa, perehdytään syvemmin kielitiedon eri osa-alueisiin ja opiskellaan espanjankielisten maiden kirjallisuutta ja historiaa.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet:
  • Opiskelija osaa kuvailla ja analysoida espanjan kielen rakenteita.
  • Opiskelijan suullinen ja kirjallinen kielitaito on kehittynyt ja hioutunut edelleen, niin että opiskelija osaa käyttää espanja kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa.
  • Opiskelija on saanut kattavan yleiskäsityksen espanjan kielen ajallisesta ja maantieteellisestä vaihtelusta.
  • Opiskelija on perehtynyt espanjankielisten maiden kirjallisuuteen, yhteiskuntaan ja historiaan.
  • Opiskelija on saanut valmiuksia ja näkökulmia toimia joko espanjan opetuksessa vieraana kielenä ja opetuksen kehittämisessä tai muussa espanjan kielen ja kulttuurin asiantuntijuutta edellyttävässä ammatissa esimerkiksi liike-elämän tai matkailualalla.

Rakenne

Valitse kaikki (31–55 op)