ANTPER Antiikin kulttuurin perusopinnot (25+ op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Antiikin kulttuuri on vapaa sivuaine kaikille yliopistoon opiskelijoiksi hyväksytyille. Oppiaineessa tutustutaan pääpiirteissään antiikin kulttuurin eri osa-alueisiin. Laajan yleissivistyksen antavana aineena antiikin kulttuuri sopii hyvin tukemaan monenlaisia opintoja ja liittämään ne eurooppalaisen kulttuurin perinteeseen.

Antiikin kulttuurin perusopintoihin kuuluu pakollisia opintojaksoja, vaihtoehtoisia opintojaksoja, jolloin tietystä ryhmästä suoritetaan vähintään kaksi opintojaksoa, sekä vapaasti valittavia opintojaksoja. On suositeltavaa, että toisiinsa sisällöllisesti liittyviä opintojaksoja suoritetaan laajempana kokonaisuutena (esim. Kreikan ja Rooman historia 6 op, Kreikan ja Rooman kirjallisuuden historia 4 op, Kreikan ja Rooman taide 4 op).

Osaamistavoitteet

Antiikin kulttuurin perusopinnot suoritettuan opiskelija

  • tuntee hyvin antiikin Kreikan ja Rooman historian kulkuja sekä niiden vaikutuksia toisiinsa
  • tuntee hyvin antiikin Kreikan ja Rooman kulttuurin eri aloja, niiden vaikutuksen eurooppalaiseen kulttuuriin yleensä ja merkityksen nykykirjallisuudelle, -taiteelle ja -ajattelulle
  • ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina

Rakenne

Valitse väh. 25 op