Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen lisensiaattiohjelma

Tutkintonimike:
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Lisensiaattiohjelma
Laajuus:
0+ op
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

-

Rakenne

Valitse kaikki (25+ op)