Informaatioteknologian tohtoriohjelma

Tutkintonimike:
Tekniikan tohtori, Kauppatieteiden tohtori, Filosofian tohtori
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Tohtoriohjelma
Laajuus:
0+ op
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa tutkimuksen ammattilaisia, eri alojen asiantuntijoita ja monipuolisia osaajia yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneen tohtorin ammatillinen asiantuntijuus rakentuu tohtorikoulutuksen aikana väitöstutkimuksen, opintojaksojen sekä yliopisto- ja tiedeyhteisössä toimimisen myötä.

Jatkotutkinto painottuu tutkimukseen eli väitöskirjatyön tai lisensiaattityön laatimiseen. Lisäksi informaatioteknologian tohtoriohjelmassa suoritetaan vähintään 40 op tieteellisen jatkokoulutuksen opintoja. Siinä tapauksessa, että opiskelijalla on aiempi tohtorintutkinto tai kaksi maisterintutkintoa, voidaan sopia suppeammista (väh. 30 op) opinnoista. Opinnoista sovitaan oman ohjaajan kanssa opintosuunnan opintovaatimukset huomioiden.

HUOM: Katso lisätiedot opintovaatimuksista tohtorikoulun verkkosivuilta: https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/tohtoriopiskelijan-ohjeet/tohtoriopinnot/tohtoriohjelmien-opetussuunnitelmat

Ohjeita opintojen suunnitteluun: https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/tohtoriopiskelijan-ohjeet/tohtoriopinnot/mita-voin-opiskella-tohtoriopintojen-opetusohjelmat


Osaamistavoitteet

Valmistunut tohtori

- tuntee informaatioteknologian alan tutkimuksen kannalta keskeiset tieteenteoriat

- ymmärtää avoimen tieteen periaatteet

- osaa toimia eettisesti omassa tutkimustyössään ja -yhteisössään

- kykenee kommunikoimaan kansainvälisessä tiedeyhteisössä sekä kirjallisesti että suullisesti

- hallitsee tarvittavat oman tutkimusalueensa menetelmät ja kykenee tuottamaan niiden avulla uutta tutkittua tietoa alan tiedeyhteisön tunnustamalla tavalla

- pystyy toimimaan erilaisten tutkimusryhmien ja -yhteisöjen aktiivisena jäsenenä

- pystyy kriittisesti arvioimaan oman alansa tutkimusmenetelmiä ja -tuloksia

Rakenne

Valitse kaikki (31+ op)