YVIS424 Viestintäammattilaisen profiilit ja asiantuntemuksen arviointi (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tällä opintojaksolla opiskelija perehtyy erilaisiin uranäkymiin ja pohtii omia urasuunnitelmiansa sekä harjoittelee oman osaamisensa esittelemistä.

Suoritustavat

Kirjalliset tehtävät ja näyteportfolio.

Arviointiperusteet

Näyteportfolio ja kirjallisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää syvällisemmin eri sektoreiden organisaatioissa ja viestintätoimistoissa toimivien viestinnän asiantuntijoiden erilaisia profiileja
- tietää, millaista osaamista erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleviltä viestinnän ammattilaisilta odotetaan
- vahvistuu oman ammattiprofiilinsa ja ammatti-identiteettinsä suhteen
- osaa reflektoida tähän mennessä oppimaansa ja hahmottaa, millaisia tietoja ja taitoja vielä tarvitsee
- osaa esitellä, arvioida ja tulkita omaa osaamistaan ja sen kehittymistä
- löytää näkökulmia osaamisensa tuotteistamiseen ja myymiseen
- osaa suunnitella tulevaisuuttaan työelämässä.

Oppimateriaalit

Artikkelipaketti.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Näyteportfolio ja kirjallisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Näyteportfolio ja kirjallisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjalliset tehtävät ja näyteportfolio.

Ei julkaistua opetusta