YVIS423 Työssä oppiminen (10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija toimii yhteisöviestinnän tehtävissä aidoissa työelämän tilanteissa. Työssä oppiminen harjaannuttaa soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön ja kehittää opiskelijan työelämävalmiuksia.

Suoritustavat

Harjoittelusuunnitelma, vähintään kahden kuukauden mittainen ohjattu harjoittelu Suomessa tai ulkomailla sekä harjoitteluraportti.

Arviointiperusteet

Harjoittelujakso sekä harjoittelusuunnitelman ja raportin tekeminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää yhteisöviestinnän asiantuntijan tehtävän ja työkäytännöt organisaatioissa
- osaa soveltaa yhteisöviestinnän osaamista alan työtehtävissä
- tunnistaa yhteisöviestinnän osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.

Kirjallisuus

  • Theaker, A. & Yaxley, H., The public relations strategic toolkit: an essential guide to successful public relations practice.; ISBN: 9780203143650
  • Wilcox & Cameron, Public relations: Strategies and tactics.; ISBN: 9781292056586
  • Asunta, L. 2016. The role, the goal and the soul of professional public relations. Constructing a holistic model for PR professionalism. Väitöskirja, julkaistu sarjassa Studies in humanities, no. 276. Jyväskylän yliopisto.; ISBN: 1459-4331; 276

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Harjoittelujakso sekä harjoittelusuunnitelman ja raportin tekeminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Harjoittelu (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Harjoittelujakso sekä harjoittelusuunnitelman ja raportin tekeminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Harjoittelusuunnitelma, vähintään kahden kuukauden mittainen ohjattu harjoittelu Suomessa tai ulkomailla sekä harjoitteluraportti.

Ei julkaistua opetusta