YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Laskentatoimen perusteiden jaksolla saat valmiuksia kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadintaan sekä laskentatoimen hyödyntämiseen päätöksenteossa.

Kuvaus

Laskentatoimen osa-alueet, kirjanpidon perusteet, kirjanpitolaki asiaa, tilinpäätösasiakirjat, tilinpäätösinformaatio, johdon laskentatoimi, kustannuslaskenta, strateginen laskentatoimi, laskentatoimen hyödyntäminen päätöksenteossa


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet
- tunnistaa laskentatoimen eri osa-alueet
- laatia laskentatoimen raportteja
- tunnistaa, miten raportteja hyödynnetään eri sidosryhmien päätöksenteossa

- Metataidot: analyyttinen ajattelu

Oppimateriaalit

Ikäheimo, Malmi, Walden. Yrityksen laskentatoimi. 6. uudistettu painos. Talentum, 2016. (tai vielä uudempi painos). Uudistetussa 2016 painoksessa on huomioitu vuoden 2016 alusta uudistuneen kirjanpitolain vaikutukset.; ISBN: 9789521428197

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot, tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tentti
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, tentti

Oppimateriaalit:

Luentokalvot, oppikirja

Opetus