YKPS325 Klassikot ja teoriahistoria (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Syvennytään yhteiskuntapolitiikan teoriaperinteeseen.

Kuvaus

Opintojaksolla syvennytään tiettyyn yhteiskuntapolitiikan teoriaperinteeseen ja hankitaan edellytykset pro gradu -tutkielman teoreettisen ja käsitteellisen viitekehyksen muodostamiselle. Jaksolla suoritetaan yksi klassikkotutkimus tai yhteiskuntateoriaa laajasti esittelevä teos, minkä lisäksi suoritetaan kaksi (2) kirjaa / artikkelivalikoimaa liittyen omaan pro gradu -tutkielmaan. Klassikkokirjallisuus sovittavissa tarpeen mukaan myös tentaattorin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nähdä yhteiskuntapolitiikan oppialana laajemmassa yhteiskuntateorian kehyksessä, tuntee erilaisia yhteiskuntateorioita sekä osaa soveltaa teoriaa yhteiskuntapolitiikan tutkimukseen. 

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot.

Oppimateriaalit

Valitaan yksi teos kirjallisuuslistasta sekä kaksi kirjaa tai vastaava määrä artikkeleita oman pro gradu -tutkielman teoreettisen viitekehyksen tarpeen mukaan. Kirjallisuus sovitaan aina tentaattorin kanssa erikseen.

Kirjallisuus

 • Bourdieu, P: Distinction (ISBN 978-0-415-56788-6) tai vaihtoehtoiset teokset
 • Butler, J.: Hankala sukupuoli (ISBN 978-951-662-913-4)
 • Durkheim, É.: Sosiaalisesta työnjaosta (ISBN 951-662-511-8) JA Itsemurha (ISBN 951-30-6298-8)
 • Foucault, M: Seksuaalisuuden historia (ISN 978-952-495-049-7) TAI Tarkkailla ja rankaista (ISBN 951-1-05694-8)
 • Harvey, D: Uusliberalismin lyhyt historia (ISBN 978-951-768-210-7)
 • Heiskala, R. & Virtanen, A.: Talous ja yhteiskuntateoria I-III valikoiduin osin (ISBN 978-951-662-888-5; 978-952-495-167-8; 978-952-495-414-3)
 • Kuusi, P.: 60-luvun sosiaalipolitiikka
 • Marx, K.: Pääoma TAI vaihtoehtoiset teokset
 • North, D.: Institutions, Institutional Change and Economic Performance (ISBN 9780511808678
 • Pyykkönen, M. & Kauppinen, I. (toim.): 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria (ISBN 978-952-495-342-9)
 • Pyykkönen, M. Kauppinen, I. & Moisio, O.-P.: 1900-luvun saksalainen yhteiskuntateoria (ISBN 978-952-495-464-8)
 • Saari, J., Taipale, S.& Kainulainen, S. (toim.): Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita (978-952-493-193-9)
 • Sen, A: The Idea of Justice (978-067-406-047-0)
 • Skeggs, B.: Elävä luokka (978-951-768-306-7)
 • Weber, M.: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki (ISBN 951-0-16486-0)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja / tai kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Kirjallinen tehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Kirjallinen tehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus