YKPS321 Normatiiviset perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla suoritetaan itsenäisesti tai pienryhmätyöskentelyssä yhteiskuntapolitiikan normatiivisiin perusteisiin liittyvää klassista ja ajankohtaista kirjallisuutta. Opintojaksolla valitaan yksi temaattinen kirjapari, joka esittelee aihealueen yhden klassisen tutkimuksen ja yhden nykytutkimuksen. Lisäksi esseevaihtoehdossa valitaan yksi vapaavalintainen kirja / artikkelivalikoima vastuuopettajan ohjeistuksen mukaan sekä tutustutaan laitoksen esseeohjeisiin https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/esseet-ja-muut-tehtavat/yfin_kirjallistensuoritustenohjeet2018.pdf.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan oppialan keskeiset normatiiviset perusteet, sekä arvioimaan niiden vaikutuksia nykyaikaisessa yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa. Opiskelija kykenee hyödyntämään oppialan normatiivisia perusteita yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kriittisessä arvioimisessa.

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot.

Oppimateriaalit

Valitaan yksi seuraavista temaattisista kirjapareista:

1. Köyhyys ja eriarvoisuus

Townsend, P.: Poverty in the United Kingdom, luku 1 (Concepts of Poverty and Deprivation) ja luku 2. (Theories of Poverty) (saatavana verkossa)

JA

Gaisbauer, H.P., Schweiger, G. & Sedmak, C. (ed.): Absolute Poverty in Europe: Interdisciplinary Perspectives on a Hidden Phenomenon, osa 1 (Conceptual and methodological challenges) ja osa 4 (Ethical perspectives on absolute poverty in Europe.)


2. Työelämän tutkimus

Thompson, P. & Smith, C.: Working life: Renewing labour process analysis

JA

Kalleberg, A. L. & Vallas, S. P. (eds.): Precarious Work: Causes, Characteristics, and Consequences. 


3. Kestävä kehitys ja yhteiskuntapolitiikka

Serres, M.: Luontosopimus (on myös englanniksi ja ranskaksi)

JA

Gough, I: Heat, Greed and Human Need: Climate Change, Capitalism and Sustainable Wellbeing.

Kirjallisuus

  • Townsend, P.: Poverty in the United Kingdom (ISBN 0-14-022139-5)
  • Gaisbauer, H.P., Schweiger, G. & Sedmak, C. (ed.): Absolute Poverty in Europe: Interdisciplinary Perspectives on a Hidden Phenomenon (ISBN 978-1447341307)
  • Thompson, P. & Smith, C.: Working life: Renewing labour process theory (ISBN: 978-0-230-22223-6)
  • Kalleberg, A. L. & Vallas, S. P. (eds.): Precarious Work: Causes, Characteristics, and Consequences. (ISBN 978-1-78743-288-8)
  • Serres, M.: Luontosopimus (ISBN 951-9066-63-2)
  • Gough, I: Heat, Greed and Human Need: Climate Change, Capitalism and Sustainable Wellbeing. (ISBN 978-1-78536-512-6)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja / tai kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Tentti
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta