YKPS3105 Yhteiskuntapolitiikan muut erityisalat (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Vuosittain erikseen järjestettävillä kursseilla opiskellaan yhteiskuntapolitiikan erityiskysymyksiä.

Kuvaus

Jaksolla suoritetaan erikseen järjestettäviä erikoiskursseja, joista ilmoitetaan opetusohjelmassa tarkemmin. Erityisalakurssit sopivat suoritettavaksi missä tahansa aine- tai syventävien opintojen vaiheessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntapolitiikan tietyn erityisalan. Opiskelija kykenee hyödyntämään erityisalan osaamistaan esimerkiksi pro gradu -tutkielmassaan tai työelämään liittyvän asiantuntijuuden vahvistamisessa.

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja/tai kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Tentti tai kirjallinen tehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta