YKPS3011 Vertaileva sosiaalipolitiikka (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla perehdytään vertailevan sosiaalipolitiikan teksteihin ja toteutetaan ryhmässä pienimuotoinen projekti.

Kuvaus

Opiskelijat tutkivat ajankohtaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja käyttävät vertailevan tutkimuksen menetelmiä poliittisten ratkaisujen löytämiseksi. Opintojaksolla perehdytään vertailevan tutkimuksen perusteisiin. Tarkasteltavana ovat sekä maiden väliset erot että yhteiskuntapolitiikan eri toiminta-areenat. 


Opintojaksolla tutustutaan lukemisen ja tekemisen kautta vertailuissa käytettäviin mittareihin, erilaisiin esitystapoihin (taulukot, kaaviot, jne.), sekä siihen, miten käytännön tutkimuskysymyksiä määritellään ja kuinka tuloksia raportoidaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa vertailla erilaisia hyvinvointivaltiomalleja ja kuvailla miten yhteiskuntapolitiikka toimii eri konteksteissa. Opiskelija osaa toteuttaa käytännöllisen tutkimusprojektin pienessä ryhmässä määräaikaan mennessä ja raportoida tuloksista kirjallisesti ja suullisesti. 

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot

Oppimateriaalit

Kontaktiopetuksen kirjallisuus ja muu materiaali ilmoitetaan erikseen.


Opintojaksolla käytettävä muu kirjallisuus on lueteltu alla.

Kirjallisuus

  • Hall, P.A. & Soskice, D. (eds.): Varieties of Capitalism: the Institutional Foundations of Comparative Advantage (ISBN 978-0-19-924774-5)
  • Mahoney, J. & Thelen, K.: Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency and Power (ISBN 978-052-111-883-5)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luento, ryhmätyöskentely, aktiivinen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, suullinen esitys ja/tai kirjallinen työ.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus