YKPS3010 Politiikka-analyysi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään julkisen hallinnon kuten eduskunnan, hallituksen, kaupunginvaltuustojen ja lainsäädäntöjärjestelmän tuottamiin poliittisiin uudistushankkeisiin. Kurssilla opitaan, kuinka eri asiat tulevat poliittiselle agendalle, kuinka niitä viedään eteenpäin hallinnossa ja kuinka ne lopulta vaikuttavat ihmisten elämään – vai vaikuttavatko. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeistä hallinnon tutkimuksen ja policy-analyysin teoriaa koskevaa kirjallisuutta sekä osaa soveltaa sitä hallinnon käytäntöä analysoivassa tapaustutkimuksessa.

Esitietojen kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan kontaktiopetuksessa.


Opintojakson itsenäisessä suorittamisessa voi käyttää kirjallisuuslistassa annettua kirjallisuutta, josta valitaan kolme teosta. Kirjallisuus on aina sovittava tentaattorin kanssa.

Kirjallisuus

  • Hajer, M.A. & H. Wagenaar (eds.) (2003): Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society. Cambridge University Press. ISBN 9780511062117 verkko
  • Hill, M. & P. Hupe (2002): Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice. Sage. ISBN 0761966285 ISBN 0761966293
  • Fischer, F., Miller, G. J. & Sidney, M. S. (2007): Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. CRC Press. ISBN 978-1-57444-561-9, ISBN 9781315093192 verkko
  • Häikiö L. & Leino H. (toim. 2014) Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. 978-951-44-9559-5, 978-951-44-9560-1 (pdf)
  • Niemelä, M, Saari, J. (toim.) Politiikan polut ja hyvinvointivaltion muutos. 978-951-669-865-9

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta sekä itsenäisesti suoritettavasta oppimistehtävästä eli hallinnollisen prosessin case-analyysista, jossa sovelletaan policy-analyysin metodia ja teoreettisia näkökulmia. Case-analyysin sisällöstä sovitaan opintojakson tentaattorin kanssa.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu kirjalliseen tehtävään.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Case-analyysi esseemuotoisesti
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu kirjalliseen tehtävään.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus