YKPS3003 Maisterintutkielmaan liittyvä kirjallisuus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla perehdytään itsenäisesti pro gradu -tutkielmaan liittyvään tutkimuskirjallisuuteen

Kuvaus

Jaksolla suoritetaan sovitulla tavalla pro gradu -tutkielmaan liittyvää ja sitä tukevaa kirjallisuutta. Kurssi on hyvä suorittaa maisteriseminaarien aikana tai heti niiden jälkeen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee maisteritutkielmaansa liittyvää aiempaa kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta sekä siihen liittyviä keskeisiä teoreettisia ja metodologisia keskusteluja. Opiskelija kykenee hyödyntämään kirjallisuutta suoraan pro gradu -tutkielmassaan.

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja/tai kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Kirjallinen tehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Kirjallinen tehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus