YKPS230 Tutkimusharjoitukset (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Omaa pro gradu -tutkimusta tukevia metodiharjoituksia. Opiskelija osallistuu joko kvantitatiivisten tai kvalitatiivisten harjoitusten ryhmään. Suoritetaan samanaikaisesti maisteriseminaarin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää tutkimusmenetelmää, joka soveltuu oman maisterintutkielman tekemiseen.

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja kirjallinen tehtävä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja kirjallinen tehtävä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus