YKPS101 Johdatus yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoihin (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Oppialan historia, nykytutkimus, sosiaalipolitiikan/yhteiskuntapolitiikan painopisteet ja ajankohtaiset kysymykset.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan kansainvälisesti merkittäviin teksteihin, jotka ovat vaikuttaneet yhteiskuntapolitiikan oppialan muodostumiseen ja hyvinvointivaltioiden kehitykseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa hyvinvointivaltioiden syntyyn ja kehitykseen vaikuttaneet keskeiset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden taustalla vaikuttavat oletukset. Opiskelija ymmärtää erilaisten lähestymistapojen historialliset alkuperät ja osaa analysoida niitä kriittisesti.

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan opettajan toimesta kurssilla. Seuraavaan kohtaan merkitty kirjallisuus on listattu lisälukemistoksi ja itsenäisen suorittamisen tueksi. 

Kirjallisuus

  • Esping-Andersen, G: The Three Worlds of Welfare Capitalism. (ISBN 978-006-902-857-3)
  • Marx, K. & Engels, F.: Kommunistinen manifesti (ISBN 978-951-768-554-2)
  • Polanyi; K.: Suuri murros: aikakautemme poliittiset ja taloudelliset juuret. (978-951-768-547-4)
  • Therborn, G.: Kadotettu kansankoti — Kuinka pääoma kaappasi Ruotsin. (ISBN 978-951-768-736-2)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, pienryhmätyöskentely ja/tai kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, pienryhmätyöskentelyyn ja/tai kirjallinen tehtävä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus