YKPM5001 Yhteiskuntapolitiikan erityiskysymyksiä 1 (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Vuosittain vaihtuvia kursseja yhteiskuntapolitiikan erityiskysymyksistä.

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskuntapoliittisen ajattelun ja toiminnan tapoja sekä erilaisten yhteiskuntapolitiikan alueiden erikoisluonnetta.


Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntapolitiikan tutkimuksen erityiskysymyksiä.

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot:

yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot

Oppimateriaalit

Kontaktiopetuksessa jaettava oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, pienryhmätyöskentely ja/tai kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, pienryhmätyöskentelyyn ja/tai kirjallinen tehtävä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta