YJOS5110 Johtamisen ajankohtaisia teemoja (2–6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi on vaihtuva-alainen ja sillä lähestytään johtamiseen liittyviä ajankohtaisia teemoja laaja-alaisesti. Kurssilla opettaa vieraileva tai henkilökuntaan kuuluva opettaja, joka ilmoitetaan vuosittaisesti syys-tai kevätlukukauden alussa., samalla ilmoitetaan myös asiasisältö. Kurssia ei järjestetä vuosittain, mikäli kurssi järjestetään, siitä tiedotetaan erikseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää ja tietää kurssin aiheena olevan johtamisen alueen syvällisesti
- osaa arvioida kurssin aiheena olevan johtamisen alueen merkitystä johtamisen oppialan kokonaisuudessa
- osaa mahdollisesti soveltaa kurssin aiheena olevaa tematiikkaa omaan johtamistyöhönsä

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kirjallisuus: Artikkelit luennoitsijan ilmoituksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta