YJOS4210 Organisaatioteoriat ja johtajuus (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Organisaatioiden toiminnan ymmärtäminen vaatii syvällista tietoutta. Organisaatioteorioiden tuntemus viitoittaa tietä tähän.

Kuvaus

Johtaminen ja johtajuus oppialana organisaatioteorioiden kontekstissa. Johtamisoppien evoluutio. Valta organisaatioissa ja johtamisessa. Kriittinen johtamistutkimus. Muutos ja integraatio organisaatiossa. Diversiteetti työyhteisössä.  Työhyvinvointi oppina ja käytäntönä. Vaihtuvia teemoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- Nimetä keskeiset johtajuus- ja organisointiteorioiden  keskustelut ja diskurssit.
- Analysoida em. pohjalta uudempaa johtamistutkimusta.

Lisätietoja

Kurssilla opettaa useita eri luennoitsijoita. Luennoitsijat ja teemat voivat vaihtua vuosittain siitä mitä on mainittu kohdassa asiasisältö.

Ensimmäisellä  luennolla ilmoitetaan täsmennykset suoritustapoihin, opetusmuotoihin yms. muu tarpeellinen lisäinfo sekä luodaan lyhyt katsaus kurssisisältöön.

Esitietojen kuvaus

Johtamisen pakolliset aineopinnot on oltava suoritettuna.

Oppimateriaalit

Ahonen, A. (2001), Organisaatio, johtaminen ja edistyksen puhekäytännöt – liikkeenjohdollisen tiedon kentät, kerrostumat ja kulttuurinen paikka. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A.


Lukuvuonna 2023-2024 kirja:
Harisalo, R. (2021), Organisaatioteoriat, E-kirja (https://www.ellibslibrary.com/book/9789518854749).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa, jollei muuta ilmoiteta niin tentti, jossa tentitään luennot ja Ahosen kirja.
Arviointiperusteet:
On ilmoitettu Moodlessa
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen ja tentti (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy tentin perusteella
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen luennoille min. 50 % ja tentin suorittaminen hyväksytysti

Opetus