YJOS4160 Muutoksen johtaminen (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

* Muutos organisaation ja johtamisen ilmiönä.
* Organisaatiomuutoksen luonne, pääkoulukunnat ja lähestymistavat.
* Muutosprosessit ja niiden johtaminen; muutosstrategioita ja kehittämisen viitekehyksiä (OD), kriisien ja konfliktien johtaminen,
* Muutoksen toimijat ja niiden roolit. Muutoksen diskurssit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:
* ymmärtää, tunnistaa ja jäsentää muutosta organisaatioissa teoreettisesti ja käytännöllisesti
* tietää ja tunnistaa muutoksen johtamisen keskeisiä kysymyksiä
* osaa analysoida muutosprosesseja ja muutoksen johtamisen sekä organisaation kehittämisen tilanteita
* tietää muutoksen johtamisen strategioita ja malleja
* tietää muutosagenttien rooleista ja tunnistaa johdon roolin muutoksen läpiviennissä

Lisätietoja

Lectured every second year. Next time Spring 2019.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali tarkentuu jokavuotisessa opetusohjelmassa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen kurssipäiviin ja oppimispäiväkirja
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus