YJOS3130 Strategisen johtamisen erityisalueita (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Syväsukellus strategiaan omaa asiantuntijuutta kehittäen

Kuvaus

Esseekirjoitelma valittua strategisen johtamisen erityisaluetta koskien. Sisältö ja fokus sovitaan tapauskohtaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorituksen myötä opiskelija syventäntää erityisosaamistaan valitsemaltaan strategisen johtamisen erityisalueelta. Tarkasteltavalla Ilmiöllä tulee olla vahva strategiakykentä, muutoin tarkasteltavan ilmiön/aihepiirin valinta on vapaa.  

Oppimateriaalit

Erikseen tapauskohtaisesti opiskelijan ja opettajan yhdessä sopima materiaalipaketti. Strategiakirjallisuutta ja -artikkeleita valittuun strategisen johtamisen erityisalueeseen liittyen.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Esseekirjoitelman sisältö
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjallinen suoritus
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Opiskelijan itsenäinen esseesuoritus. Esseesuorituksen laajuus ja vaatimustaso määräytyy opintopistemäärän mukaan.

Opetus