YFIY1113 Työelämässä ja vapaaehtoistyössä hankittu osaaminen (1–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Aiemman työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai yliopiston ulkopuolisten luottamustoimien hyväksilukeminen tutkintoon.

Kuvaus

Sisältö

Työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai yliopiston ulkopuolisessa luottamustoiminnassa hankitun osaamisen hyväksilukeminen osaksi suoritettavaa tutkintoa.


Suoritustavat

Työelämässä hankittu osaaminen sekä oppimisen osoittaminen dokumentein.


Suoritusohjeet

Kirjallisessa dokumentissa on pyrittävä kuvaamaan, mitä osaamista opiskelija on työelämässä saanut. Dokumentissa tulee lisäksi kuvata lyhyesti työpaikka ja työhistoria. Työtodistukset on oltava liitteenä.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet opintopisteiden anomiseksi työelämässä hankitun osaamisen perusteella löytyvät yliopiston ohjesivuilta yfi-laitoksen tarkentavan ohjeen alta.


Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa sanoittaa työelämässä hankittua osaamistaan sekä peilata sitä laitoksella annettavaan opetukseen ja muihin opintoihinsa. Opiskelija tunnistaa työelämässä saavuttamansa asiantuntijuuden osana tutkintonsa tarjoamaa asiantuntijaidentiteetin kokonaisuutta.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain YFI-laitoksen opiskelijoille.


HUOM! Yliopiston luottamustoimista myönnettävät opintopisteet rekisteröidään omalla koodillaan. Ohjeet yliopiston verkkosivulla. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Työelämässä hankittu osaaminen sekä oppimisen osoittaminen dokumentein.
Arviointiperusteet:
Opintojakson arviointimateriaali koostuu ainakin opiskelijan laatimasta kuvauksesta työtehtävistä ja oman osaamisen kehittymisestä sekä työtodistuksesta. Annettaviin opintopisteisiin vaikuttaa työhistoria ja työn vaativuus ja vastuut.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Työelämässä ja vapaaehtoistyössä hankittu osaaminen ja raportti (1–5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus