YFIY1112 Työelämä tutuksi (1–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntatieteiden ja filosofian alojen työelämään ja pohditaan koulutuksen kartuttamaa työelämäosaamista sekä harjoitellaan oman osaamisen kirjallista esittämistä.


Suoritustavat

Osallistuminen luennoille, harjoitustöihin, työpajoihin tai yhteistyötahojen kanssa järjestettäviin työpajoihin ja raportin kirjoittaminen ja hankitun osaamisen kirjoittaminen portfolioon.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee entistä paremmin yhteiskuntatieteellisen koulutuksen aseman suomalaisessa koulutuskentässä;
  • tietää alan koulutuksella saavutettavat keskeiset työelämätaidot;
  • on tutustunut yhteiskuntatieteilijöille sopiviin työtehtäviin;
  • tunnistaa ja osaa entistä paremmin kuvata omat kiinnostuksen kohteensa työmarkkinoilla.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain YFI-laitoksen opiskelijoille

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen luennoille, harjoitustöihin, työpajoihin tai yhteistyötahojen kanssa järjestettäviin työpajoihin ja raportin kirjoittaminen ja hankitun osaamisen kirjoittaminen portfolioon.
Arviointiperusteet:
Hankitun tiedon soveltuvuus opiskelijan omaan urasuunnitteluun portfoliokuvauksen perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, ruotsi
Ei julkaistua opetusta