YFIM8007 Forthem special course (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Upon completion of the course, the student demonstrates knowledge and critical understanding of a specific topic in the field. The student is able to apply theoretical perspectives in analysing contemporary phenomena and analyse theory debates and concrete questions diversely.

Lisätietoja

Course can be part of Master’s or PhD level studies.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Participating in teaching
Arviointiperusteet:
Demonstration of learning
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta