YFIM8004 Oman opintosuunnan täydentävät opinnot 1 (3–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija osallistuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opiskelijoille tarkoitettuihin lukukausittain vaihtuviin kursseihin tai seminaareihin. Lisäksi suorituksen voi saada osallistumalla muualla omiin opintoihin soveltuvaan opetukseen, seminaariin tms.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oman alansa tutkimuksen ja tutkittavat ilmiöt entistä paremmin. Hänen teoreettismetodologiset taitonsa kehittyvät. Hän harjaantuu suullisessa ja kirjallisessa kommunikaatiossa. Hänen valmiutensa harjoittaa oman alansa työtehtäviä kasvavat.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Raportin kirjoittaminen ja hankitun osaamisen kirjaaminen portfolioon.
Arviointiperusteet:
Tutkimukseen perustuvan tiedon sekä akateemisten taitojen kehittyminen raportin ja portfoliokuvauksen perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus