YFIM8003 Kesäseminaari (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Seminaarikeskustelu, tieteellinen esitelmä, esseen kirjoittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt johonkin opintosuuntansa pakollisen opintojakson sisältöihin. Seminaarin jälkeen opiskelijalla on perustaidot tieteellisen esitelmän pitämisessä ja keskustelussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus