YFIM8001 Harjoittelu kotimaassa (15 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Työharjoittelussa tarkemmin sovitut tehtävät.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokemusta alan työtehtäviin. Hän osaa soveltaa opinnoista saamaansa osaamista käytännössä. Opiskelija reflektoi työelämäosaamisensa kehittymistä.

Esitietojen kuvaus

Harjoittelu suositellaan suoritettavaksi kandidaattiopintojen loppuvaiheessa tai maisterivaiheessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Työharjoittelussa sovittujen tehtävien tekeminen, niistä raportointi sekä harjoittelusta saadun osaamisen kirjoittaminen portfolioon.
Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää työpaikalla määriteltyjen työtehtävien suorittamista sekä harjoitteluraportointia ja portfolion päivittämistä. Portfolio otetaan käyttöön 1.1.2021
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (15 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus