XYHX999 Opintojen suunnittelu ja vertaisryhmätyöskentely (INTEGRA) (3–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Ohjausosion tavoitteena on muodostaa selkeä, perusteltu ja aikuisen opiskelijan omaan elämäntilanteeseen soveltuva käsitys itsestä opiskelijana korkeakouluopinnoissa suomalaisessa yliopistossa.


Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen henkilökohtaisiin ohjauskeskusteluihin ja kotiryhmissä tapahtuvaan ryhmä- ja vertaisohjaukseen, oman HOPS:n laatiminen ja päivittäminen sekä jatkosuunnitelman laatiminen yhteistyössä INTEGRA:n ohjaajan ja tarvittaessa TE-toimiston ohjaajan kanssa.


Arviointiperusteet

Osuuden suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista kaikille yksilö- ja ryhmäohjauskerroille sekä oman HOPS:n tuottamisen. 

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella omaa opintopolkuaan akateemisissa opinnoissa. Hän osaa kirjallisesti ja suullisesti kuvata ja arvioida oman oppimisensa tarpeita, tavoitteita ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija kykenee hahmottamaan omat tavoitteensa ja kehittymistarpeensa myös kielten opiskelun (S2, akateeminen englanti) näkökulmasta. Vertaisryhmätyöskentelyssä opiskelija harjoittelee ja hankkii taitoja toisten opiskelijoiden aktiiviseen kuunteluun ja rakentavaan yhteistyöhön sekä ymmärtää palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkityksen oman ajattelun kehittämisessä. 

Lisätietoja

Osion suorittamisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä Keski-Suomen TE-toimiston ohjaajien kanssa. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osuuden suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista kaikille yksilö- ja ryhmäohjauskerroille sekä oman HOPSin tekemisen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta