XYHX1003 Introduction to Intercultural and Multilingual Communication (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

The course introduces students to fundamental issues and concepts in intercultural and multilingual communication from an interdisciplinary perspective. The course offers a theoretical and practical framework for enhancing students’ knowledge of and competence in intercultural and multilingual issues. The aim of the course is to encourage students to gain basic knowledge about intercultural communication and languages, to enhance students’ intercultural communication skills and language skills in some additional languages, and to build students’ confidence for participation in intercultural contexts.

The course consists of lectures, assignments, selected readings and working in groups.

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, erityyppiset harjoitukset, ryhmässä ja yksi toteutettavat oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan

● opiskelijalla on työkaluja saavuttaa kansainvälisten opintojen kokonaistavoitteita

● opiskelija tunnistaa ja pystyy keskustelemaan monikielisen ja kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteistä, kuten identiteetti, kieli ja sen merkitys, stereotypiat, jne.

● opiskelija ymmärtää, miten kieli ja kulttuuri nivoutuvat viestintään ja vuorovaikutukseen

● opiskelija ymmärtää erilaisuutta ja on motivoitunut neuvottelemaan erilaisista näkemyksistä ja tavoista nähdä maailma.

● opiskelija hyväksyy ihmisten välisen vuorovaikutuksen kompleksisuuden ja tilanteisuuden.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson oppimistehtävien suorittaminen ohjeiden mukaisesti (esim. ryhmätyö, sekä itsenäinen kirjallinen oppimistehtävä), sekä aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus