XYHX006 Multilingual Interaction. Use Your Languages (3–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Onko sinulla hyvät valmiudet toimia monikielisessä ja kansainvälisessä ympäristössä? Tule testaamaan ja kehittämään taitojasi. Toiminnallisissa tehtävissä yhteinen kommunikointikieli valikoituu ryhmän yhteisen kielitaitoprofiilin pohjalta. Kurssin aikana jokainen osallistuja käyttää koko kielitaitovarantoaan ja monikulttuurista osaamistaan.

Kurssi koostuu monikielisistä suullisista ja kirjallisista tehtävistä, joissa opiskelija hyödyntää kielellistä ja kulttuurista osaamistaan toiminnallisissa ryhmäsimulaatioissa ja yksilötehtävissä. Opiskelija testaa ja arvioi oman kielitaitovarantonsa ja osaamisprofiilinsa toimivuutta monikielisten ja monikulttuuristen tehtävien kautta.

Suoritustavat

Simuloituja ja autenttisia harjoituksia erilaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- kykenee osallistumaan monikieliseen vuorovaikutukseen käyttäen omaa kielitaitovarantoaan tehokkaasti, esimerkiksi vaihtamaan joustavasti kielestä toiseen
- tiedostaa kulttuurin vaikutuksen tiedon ja viestinnän tulkintaan
- kykenee analysoimaan omaa vuorovaikutuskulttuuriaan
- tunnistaa omat oppimistarpeensa

Esitietojen kuvaus

Vapaavalintainen monikielisyyteen keskittyvä kurssi kaikille opiskelijoille, jotka osaavat äidinkielen lisäksi vähintään kahta kieltä jonkin verran, myös vaihto-opiskelijoille.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tuntiaktiivisuuteen ja kurssitehtäviin perustuva arviointi 1-5.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus