XYHI004 Projektiviestintä IT-alalla (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
• vuorovaikutusosaaminen projektissa, yhteistyötaidot
• projektiviestinnän tavoitteet ja muodot
• kirjoittamisprosessi
• palautetaidot
• viestinnän ymmärrettävyys ja tilanteenmukaisuus


Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen projektityöskentelyssä

  • tuntee projektiviestintään liittyviä tekstilajeja ja niiden konventioita

  • osaa tuottaa keskeisimmät projektissa tarvittavat dokumentit

  • tuntee projektipalavereihin liittyviä käytänteitä

  • osaa valita tilanteeseen sopivan tavan viestiä projektin eri vaiheista

  • tuntee projektityöskentelyyn liittyviä ryhmä- ja vuorovaikutusilmiöitä


Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Oppimistehtävien arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta