XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kanditaatintyön tutkielmaseminaaria tukeva äidinkielen kurssi

Kuvaus

Sisältö

Kurssi tukee tutkielmaseminaarin työskentelyä ja kandidaatintutkielman valmistumista. Keskeisiä sisältöjä ovat tieteellinen keskustelu, asiantuntijaesiintyminen, rakentava palaute, puhutun ja kirjoitetun tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja tuottamisprosessin hallinta.


Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija

  • tuntee tieteellisen keskustelun käytänteitä

  • osaa suunnitella kirjoittamisen ja puhumisen prosessejaan

  • osaa rakentaa puhuttuja ja kirjoitettuja tieteellisiä tekstejä koulutusalansa käytänteiden mukaisesti. 

Lisätietoja

Omat toteutukset tietojärjestelmätieteiden sekä tietotekniikan opiskelijoille. 

Tietotekniikan opiskelijat voivat suorittaa kurssilla kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden. Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla hän on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % osallistumista luennoille, 100 % osallistumista harjoituksiin sekä oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti. Oppimistehtävien arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % osallistumista luennoille, 100 % osallistumista harjoituksiin sekä oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti. Oppimistehtävien arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (TJT) (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Osallistuminen opetukseen (TIE) (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta