XYHH5000 Monikielisen koulutuksen suunnittelu (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Maisterivaiheen opiskelijoille

Kuvaus

Kurssilla perehdyt monikielisen kieli- ja viestintäkoulutuksen suunnitteluun aikuisille. Harjoittelet suunnitteluprosessia ja kouluttamista käytännössä toimimalla monialaisessa tiimissä.

Kurssi sopii kaikille KiVi-laitoksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita harjoittelemaan työelämässä tarvittavia koulutustaitoja. Kouluttamiseen liittyviä taitoja tarvitaan työelämässä esimerkiksi perehdyttämisessä, oman asiantuntemuksen jakamisessa ja kokouksissa, ei pelkästään opetuskontekstissa.

Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa

  • yhteisopettaminen ja yhteissuunnittelu
  • monikielinen pedagogiikka aikuisille
  • koulutuksen suunnitteluprosessi (mm. alakohtainen tarvekartoitus ja mukauttaminen)

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee erilaisia yhteisopettamisen ja yhteissuunnittelun muotoja aikuisille suunnatussa koulutuksessa
  • on perehtynyt monikieliseen pedagogiikkaan ja tuntee tapoja soveltaa sitä
  • tiedostaa, että alakohtaisten tarpeitten huomioiminen on tärkeä osa koulutuksen suunnittelua
  • on kehittänyt vuorovaikutusosaamistaan, jota tarvitaan yhteissuunnittelussa ja projektinhallinnassa
  • osaa hyödyntää reflektointia osana jatkuvaa oppimistaan.Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tarkemmat arviointiperusteet esitellään kurssin alussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus