XYHH4003 Maisterintutkielman tuki (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Kurssikuvaus

Kurssi keskittyy tukemaan maisterintutkielman kirjoittamista edistämällä opiskelijoiden tietoa käytänteistä sekä kehittämällä edelleen heidän tieteellisen argumentoinnin taitojaan. Opiskelijat keskustelevat tutkimuksestaan ja hyödyntävät vertaispalautetta työnsä kehittämiseksi.

Keskeiset sisällöt

· vertaispalaute maisterintutkielman kirjoitusprosessissa

· lähteiden eettinen käyttö maisterintutkielmassa

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijat


· ymmärtävät hyvien akateemisten käytänteiden, kuten ettisen lähteiden käytön, periaatteet

· argumentoivat tieteellisesti niin, että kirjoittajan ääni on kuuluvissa

· ovat arvioineet omaa tekstiään ja muokanneet sitä erilaisten työkalujen ja vertaispalautteen avulla

· ymmärtävät tutkielman kirjoittamisen konventiot ja ovat tuottaneet niihin perustuvaa akateemista tekstiä

· keskustelevat tutkimuksestaan

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssilla edellytetään osallistumista lähiopetukseen. Opetusmenetelmät voivat sisältää luentoja, työpajoja, esitelmiä, projektityöskentelyä, ryhmäkeskusteluja, yksilö- tai pienryhmäopetusta, palautetapaamisia jne. Yhteistyössä tapahtuvaa ja yksilöllistä työskentelyä vaaditaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta