XYHB1000 Yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteisöissä (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla avataan näkökulmia vuorovaikutuksen ja erojen, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden suhteisiin. Erityisenä fokuksena yhdenvertaisuutta tukeva kielenkäyttö esimerkiksi sukupuolen, etnisyyden, vammaisuuden, monikielisyyden, luokan, ja seksuaalisen suuntautumisen näkökulmista. Pohdimme ja tarkastelemme kriittisesti kielellisen vuorovaikutuksen ja tekstien tuottamisen käytänteitä esimerkiksi erilaisissa painetuissa materiaaleissa ja (uuden) median teksteissä. Kurssilla myös etsitään konkreettisia ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija

  • osaa reflektoida omaa vuorovaikutustaan erilaisten erojen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta,
  • osaa tarkastella kriittisesti yhteiskunnallisia ja ammatillisia käytänteitä sekä
  • osaa omatoimisesti hakea ja soveltaa tietoa eroista ja yhdenvertaisuudesta.

Lisätietoja

Kurssin pääasiallinen kieli ovat kaikenlaiset suomet, mutta kurssilla käytetään myös muita kieliä muun muassa englanninkielisiä tekstejä.

Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, lukeminen ja keskustelu, itsenäiset kotitehtävät, pari- ja ryhmätyöt, oheislukemisto, lopputyö.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta