XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusstrategioita sekä esiintymis- ja argumentointitaitoja.

Aihepiireinä mm. yliopisto-opiskelu, venäläinen kulttuuri ja yhteiskunta, ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Kurssi sisältää vuorovaikutustilanteisiin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Vuorovaikutustaitojen itse- ja vertaisarviointi.

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· kyetä etukäteen valmistautumalla keskustelemaan omasta erikoisalastaan ja spontaanisti yleisistä aihepiireistä
· pystyä osallistumaan opiskeluun ja työelämään liittyviin vuorovaikutustilanteisiin
· osata perustella oma mielipiteensä ja argumentoida
· kyetä itsenäisesti kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan

Lisätietoja

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille

Teema: Vuorovaikutustaitoja venäjäksi työelämään, yliopisto-opintoihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Aihepiireinä mm. työelämä ja yliopisto-opiskelu, Suomen ja Venäjän vertailu (yhteiskunta, kulttuuri, arvot), ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Esitietojen kuvaus

Valmennuskurssin suorittaminen

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kafe Piter 2

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, sekä kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus