XVEX1001 Venäjän tekstitaidot (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan luku- ja kirjoittamisstrategioita, tärkeimmän asiasisällön löytämistä tekstistä sekä selkeän tekstin tuottamista ja argumentointitaitoa. Kurssilla käydään läpi muutamien tekstityyppien tyylikeinoja ja pohditaan tekstin ja sen taustalla olevan kulttuurin yhteyttä.

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, sekä kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Suomenkielinen referaatti opiskeliijan valitsemasta venäjänkielisestä artikkelista.

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· pystyä hakemaan itsenäisesti tietoa venäjänkielisistä lähteistä ja raportoimaan aiheesta muille
· pystyä poimimaan tekstistä sen pääsisältö
· tiedostaa erityyppisten tekstien rakenteita ja ominaispiirteitä sekä vaikuttamiskeinoja
· kyetä tuottamaan rakenteeltaan selkeää kieltä
· pystyä tietoisesti kehittämään omaa kirjallista viestintäänsä venäjäksi

Lisätietoja

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.

Teema: Venäjänkielinen työelämä, yhteiskunta ja yliopisto-opinnot

Esitietojen kuvaus

Valmennuskurssin suorittaminen

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan ja opiskelijoiden laatima

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, sekä kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Luetun ymmärtäminen ja tekstin tuottaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (2–3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Ei julkaistua opetusta