XVET001 Liikevenäjä (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään liike-elämän sanastoon ja liikeviestinnän teksteihin ja hankitaan tietoa venäläisestä yritysmaailmasta.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja. Jokainen opiskelija pitää myös yhden suullisen esityksen kurssin aikana.

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2 Eurooppalainen viitekehys). Suoritettuaan kurssin hyvällä arvosanalla opiskelija:

- osaa keskustella liike-elämästä käyttäen sopivaa tyyliä ja täsmällistä sanastoa.
- osaa toimia venäläisen liikekulttuurin mukaisesti työelämän tilanteissa.
- kykenee ymmärtämään venäläisen liikeviestinnän olennaisimmat piirteet.
- osaa muotoilla selkeästi jäsennettyjä tekstejä.

Lisätietoja

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille.

Taloustieteen opiskelijoille, joilla venäjä on 2. vieras kieli, kurssi on osa heille räätälöityä opetusta.

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2), esim. venäjän valmentavan kurssin suorittaminen.

Oppimateriaalit

"Секрет успеха 1": Yrityksen viestintää, Sirkka-Liisa Ojanen, Erja Laurila-Hellman, Irina Prokkola

Kirjallisuus

  • Ojanen Sirkka-Liisa, Laurila-Hellman Erja, Prokkola Irina<br />"Секрет успеха 1": Yrityksen viestintää; ISBN: 9789526051352, 9526051351

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kriteeripohjainen arviointi tavoitteisiin pohjautuen. Kurssilla testataan sekä suullinen että kirjallinen ymmärtäminen, kirjoitetaan kaksi arvioitua tekstiä ja pidetään suullinen esitys.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Ei julkaistua opetusta