XVE0017 Puhuttu ja kirjoitettu venäjä (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla harjoitellaan erilaisia kulttuurienvälisiä viestintätaitoja sekä tehdään suullisia alustuksia ja kirjallisia tehtäviä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija
  • osaa ilmaista itseään melko spontaanisti
  • ottaa aktiivisesti osaa keskusteluun
  • osaa kertoa luetun kertomuksen tai nähdyn elokuvan sisällön
  • osaa tehdä lyhyen alustuksen itselleen kiinnostavasta aiheesta

Esitietojen kuvaus

Venäjä 4 ja/tai valmentavan kurssin suorittaminen tai lukion C/D-venäjän kursseja vastaavat taidot

Oppimateriaalit

Opettajan antama oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, kirjalliset ja suulliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
venäjä

Opetus