XSUX1006 Arjen tekstejä suomeksi (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla opiskelija tottuu lukemaan erilaisia arkeen ja omaan elämään liittyviä tekstejä ja tekstilajeja sekä oppii uusia tapoja kehittää kielitaitoaan lukemalla.

Suoritustavat

Kurssilla analysoidaan tekstejä ja keskustellaan niistä. Teksteihin liittyy erityyppisiä tehtäviä, jotka tukevat tekstin ymmärtämistä ja strategioiden harjoittelua. Tehtäviä suoritetaan yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Jotta tekstit olisivat opiskelijoille merkityksellisiä, he osallistuvat kurssilla luettavien tekstien valitsemiseen.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijan lukemisstrategiat ovat kehittyneet. Hän on rohkeampi lukemaan tekstejä suomeksi ja löytää informaatiota erityyppisistä teksteistä. Opiskelija ymmärtää odotuksenmukaisia tietoja ja saa yleiskäsityksen itselle tuttuja aiheita käsittelevistä teksteistä.


Osaamistavoite: CEFR A2.

Lisätietoja

Suositellaan ennen "Arjen suomea" -kurssia tai kun haluat vahvistaa tekstien kanssa toimimista.

Esitietojen kuvaus

"Minun suomea" tai noin 70 tuntia suomen kielen opiskelua tai vastaava kielitaito
LÄHTÖTASO: A1-A2

Suositellut esitiedot

  • Esitietoryhmä 1
  • TAI
  • Esitietoryhmä 2
    • XSU0005 Suomen kurssi ulkomaalaisille 1 (5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Oppimateriaalit

Materiaalin saa opettajalta monistemaksua vastaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tapaamisissa, aktiivista osallistumista sekä kotitehtävien tekemistä. Kurssiarviointi perustuu jatkuvaan arviointiin, itsearviointiin ja annettujen tehtävien suorittamiseen aikataulussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta