XSUX1002 Arjen suomea (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tavoitteena on saavuttaa vahva peruskielitaito, selvitä sujuvasti arkitilanteissa sekä kehittää tekstinymmärtämistä ja tiedonhakua suomeksi.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien ja projektityön tekemistä sovitussa aikataulussa.

Kurssin 70 kontaktitunnilla opitaan suomea monipuolisten tehtävien avulla ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon eri osa-alueita: puhumista, puheen- ja tekstinymmärtämistä sekä kirjoittamista. Kieliopin ja sanaston opiskelu integroituu tähän. Harjoitukset ja tekstit perustuvat oikean elämän tilanteisiin. Kurssilla tehdään myös projektityö. Kotitehtävien tekeminen on tärkeä osa kurssia. Kurssin tukikielenä on englanti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa toimia informaaleissa, tutuissa asiointi- ja arkitilanteissa
- ymmärtää odotuksenmukaista informaatiota konkreettista aihetta käsittelevästä tekstistä ja puheesta
- osaa kertoa menneistä ja tulevista omaan elämään liittyvistä asioista, kysyä ja ilmaista mielipidettä sekä kirjoittaa epämuodollisia omaan arkeen liittyviä viestejä
- tuntee ja osaa hyödyntää erilaisia kielenkäytön ja -oppimisen strategioita, jotka tukevat tuottamista, ymmärtämistä ja vuorovaikutusta erilaisissa arjen tilanteissa

Tavoitetaso: A2

Lisätietoja

STATUS: Peruskurssi
KOHDERYHMÄ: "Minun suomea" –kurssin suorittaneille tai opiskelijoille, joilla on vastaava kielitaito.

Esitietojen kuvaus

Basic level.

REQUIREMENTS:  After "My Finnish" or 70 hours of Finnish studies.
PROFICIENCY LEVEL: A1

Suositellut esitiedot

  • Esitietoryhmä 1
  • TAI
  • Esitietoryhmä 2
    • XSU0005 Suomen kurssi ulkomaalaisille 1 (5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumasta ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien ja projektityön tekemistä sovitussa aikataulussa. Kurssin lopussa on tentti (osa-alueet: puhuminen, puheenymmärtäminen, tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen sekä rakenteet & sanasto). Kurssityöt ja tentin kaikki osa-alueet vaikuttavat opiskelijan arvosanaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus