XSUX009 Ääntäminen vasta-alkajille (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tavoitteena on tutustua suomen kielen ääntämisen keskeisiin piirteisiin. Kurssilla vahvistetaan suomen kielen prosodian (puheen rytmin, sanojen ja lauseiden painotuksen ja keston) tuntemusta ja edetään yksittäisten äänteiden erotteluun ja tuottamiseen. Tavoitteena on löytää ensin puhevirrasta kokonaisuuksia ja hahmottaa, mitä erilaisia tehtäviä rytmillä, painolla ja intonaatiolla on. Tästä siirrytään äänteiden keston vaihteluun, jonka jälkeen keskitytään yksittäisiin äänteisiin. Kurssin lähtökohtana ovat oppijoille haastavat ääntämisen piirteet. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on tunnistaa itselle vaikeuksia tuottavat ääntämisen ilmiöt ja löytää näihin harjoitustapoja.

Suoritustavat

Kielistudiossa kuuntelu- ja tuottamisharjoituksia yksin ja parin kanssa. Harjoituksista saa opettaja- ja vertaispalautetta. Myös itsearviointi on keskeinen osa harjoittelua.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- tietää perusasiat puheen rytmistä sekä sanojen ja lauseiden painotuksesta
- tunnistaa aiempaa paremmin äänteiden kestot ja erottaa yksittäiset äänteet sekä pystyy tuottamaan näitä itse, joskin oman äidinkielen vaikutus kuuluu
- tietää oman ääntämyksensä vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä osaa harjoitella näitä eri tavoin itsenäisesti kurssin jälkeen.

Lisätietoja

Alkeistason kurssi
KOHDERYHMÄ: "Minun suomea" - ja Survival Finnish -kurssilla opiskelevat, myös juuri "Minun suomea" -kurssin suorittaneet.

Esitietojen kuvaus

Samanaikainen osallistuminen "Minun suomea" -kurssille tai Survival Finnish -kurssille. Sopii myös heti "Minun suomea" -kurssin jälkeen.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Materiaalipaketti, jonka opettaja jakaa kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien ja lopputehtävän tekemistä aikataulussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta