XSUX001 Suunnista Suomessa (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö 

Itseopiskelukurssilla opiskelija tutustuu syvemmin johonkin suomalaiseen ilmiöön tai itseään kiinnostavaan omaan alaan liittyvään aiheeseen, josta tekee projektityön.

Kurssiin kuuluu vähintään kaksi henkilökohtaista ohjaustapaamista ohjaajan kanssa kurssin aikana.

Osaamistavoitteet

Itseopiskeluprojektin suoritettuaan opiskelija
- on tutustunut johonkin itseään kiinnostavaan ilmiöön, joka liittyy suomalaiseen kulttuuriin tai opiskelijan omaan oppiaineeseen
- osaa etsiä ja valita itselleen tarpeellista tietoa eri lähteistä
- osaa tehdä lyhyen haastattelun valitsemastaan aiheesta
- tuntee puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää yleistajuisen puhe-esityksen valitsemastaan ilmiöstä (projektityön esittely)
- osaa kirjoittaa lyhyen raportoivan tekstin itselle tutusta aiheesta (projektityö)
- tietää ja on harjoitellut erilaisia itsenäisiä opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).

Lisätietoja

Ennen ilmoittautumista on oltava yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Esitietojen kuvaus

Vähintään noin 140 tunnin suomen kielen opiskelun jälkeen.

LÄHTÖTASO: vähintään A2

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Projektityön tekeminen ohjeiden mukaisesti ja sovitussa ajassa sekä ohjaustapaamisíin osallistuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus