XSU0026 Survival Finnish 1 (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tavoitteena on harjoitella reseptiivisiä taitoja, kuten rutiininomaisten arkipäivän kirjoitettujen ja puhuttujen tekstien ymmärtämistä (junalipun ostaminen, ilmoitustekstien lukeminen). Ennen kaikkea opiskellaan näissä tilanteissa tarvittavia strategioita.

Suoritustavat

Kurssin 24 kontaktitunnilla harjoitellaan ymmärtämään suomea monipuolisten tehtävien avulla ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti. Kurssilla harjoitellaan lähinnä puheen- ja tekstinymmärtämistä sekä opitaan käyttämään suomea rutiininomaisissa tilanteissa.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on käytössään erilaisia strategioita, niin että hän ymmärtää hieman suomea, osaa etsiä perustietoja yksinkertaisista teksteistä sekä selviytyy rutiininomaisista arkipäivän tilanteista suomeksi. Opiskelijalla on käsitys suomen kielen erityispiirteistä.

Lisätietoja

Vaihto-opiskelijat, jotka ovat vain yhden lukukauden Suomessa. Kurssin tukikieli on englanti. Survival 1 -kurssin jälkeen ei voi jatkaa muille suomen kielen kursseille.

Esitietojen kuvaus

Alkeistason kurssi, ei aiempia suomen kielen opintoja

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan. Kotitehtävien tekeminen on tärkeä osa kurssia.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä sovitussa aikataulussa. Kurssin lopussa on tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus