XSL0019 Slovakki 3 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, slovakki
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Kurssikuvaus

Tämä kurssi keskittyy ensisijaisesti neljään kielitaidon kompetensseihin - lukemiseen, kuuntelemiseen, puhumiseen ja kirjoittamiseen. Lisäksi opiskelijat tutustuvat Slovakian kulttuuriin, historiaan ja kirjallisuuteen erilaisten aihekohtaisten oppimisresurssien kautta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

· osaa viestiä opiskelun ja työelämän yleisissä tilanteissa

· osaa tuottaa pääosin yhtenäisiä tekstejä, sekä suullisia että kirjallisia

· osaa käyttää kiertoilmauksia ja abstraktisempaa kieltä

· hallitsee perusrakenteet ja perehtyy sellaisiin kieliopillisiin ilmiöihin, kuten genetiivi, aspekti, konditionaali sekä imperatiivi

· perehtyy slovakialaiseen kulttuuriin, historiaan ja perinteisiin

· saa varmuutta ja sujuvuutta suullisessa sekä kirjallisessa viestinnässä

Lisätietoja

Opiskelija työskentelee itsenäisesti Moodlen ohjeiden mukaan. Kontaktiopetusta– ”tarkistuspisteitä” – tarjotaan kerran kahdessa viikossa sopimuksen mukaan.

Opetuskieli: slovakki, suomi ja englanti. Sekä suomalaiset että vaihto-opiskelijat ovat tervetulleita.

Esitietojen kuvaus

Tätä kurssia suositellaan opiskelijoille, jotka ovat onnistuneesti suorittaneet Slovakki 2 -kurssin tai ovat opiskelleet slovakkia Jyväskylän yliopiston ulkopuolella.

Edellytys on osaamistaso A1 (CEFR)

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kaikki materiaalit ladataan Moodleen. 


Krížom-krážom. Slovenčina A2.

Publisher: Studia Academica Slovaca UK, 2012.

ISBN: 978-80-223-2608

Krížom-krážom. Slovenčina B1. Publisher: Studia Academica Slovaca UK, 2011. ISBN: 978-80-223-3035-0

Slovakin verkkokurssi: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opiskelijat tekevät tehtävät sopimuksen mukaan ja osallistuvat aktiivisesti kontakti-istuntoihin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, slovakki

Opetus