XRVX1000 Kirjoitusviestintä ruotsinkielisille (0–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjoitetun asiatekstin normeihin sekä harjoittelee tieteellisen tekstin kirjoittamista ja saa palautetta.

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan itsenäisinä tehtävinä. Opintojakso koostuu kielenhuollon tehtävästä, sekä kirjallisista tehtävistä, joista sovitaan erikseen vastaavan lehtorin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kirjoittaa kielenhuollon normien mukaista ruotsinkielistä asiatekstiä, sekä osaa hyödyntää erilaisia kielenhuoltoon liittyviä lähteitä. Opiskelija hallitsee tieteellisten tekstilajien konventioita.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, joiden sivistyskieli on ruotsi. Sivistyskielellä tarkoitetaan ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettua äidinkieltä. Lisätietoja suorittamisesta osoitteessa https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/ruotsi/svensksprakiga sekä vastaavalta lehtorilta.

Esitietojen kuvaus

Ylioppilaskirjoitusten yhteydessä suoritettu ruotsi äidinkielenä, tai muulla tavoin hankitut vastaavat esitiedot.

Oppimateriaalit

Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet (Flera upplagor) (s. 9-77) tai
Reuter, Mikael: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet.
Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden (s.41-383).
Svenska skrivregler. Språkrådet (s. 103-209).

Kirjallisuus

  • Reuter, Mikael: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet.
  • Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet
  • Svenska skrivregler. Språkrådet
  • Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytysti suoritettu kielenhuollon tehtävä sekä hyväksytysti suoritetut erilliset kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Ei julkaistua opetusta