XRUX1010 Omien tekstien ohjausryhmä ruotsinkielisille/ handledning av egna texter, svenskspråkiga studenter (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

På kursen får studenten handledning till att skriva sin kandidatuppsats på svenska, feedbackinteraktion spelar också en viktig roll i kursinnehållet. Kursen skräddarsys efter deltagarnas behov. Vi kommer tillsammans överens om tidtabellen.

Osaamistavoitteet

Efter kursen kan studenten:


  •  ställa frågor för att få råd angående sina skrivuppgifter

och med hjälp av råden göra framsteg i sitt skrivande.


  • Studenten övar sig på att be, ge och ta emot feedback vad gäller skrivuppgifter.

Esitietojen kuvaus

Har påbörjat sin kandidatuppsats.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Avlägger uppgifterna som vi tillsammans kommer överens om.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus