XRUX1003 Snacka proffs – svenska för arbetslivet (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Avainteksti

Vill du förbättra dina kommunikationsfärdigheter i arbetslivet? Kom med och träna svenska på distans i arbetsrelaterade situationer!

Kuvaus

Kursbeskrivning
På den här distanskursen tränar man svenska i arbetsrelaterade situationer och känner igen sin kompetens på arbetsmarknaden. Man lär sig också att reflektera vilken roll kulturen och språkidentiteten har i kommunikationen. Kurstillfällen ordnas i realtid på distans på bestämda datum.

Innehåll

· diskussionsövningar både i vardagliga och arbetsrelaterade situationer

· karriärplanering och arbetssökning

· flerspråkighet och kulturella fenomen i arbetslivet

Osaamistavoitteet

Efter avlagd kurs förväntas studenten kunna

· reflektera och utveckla sin kommunikationsförmåga

· bli medveten om sin språkidentitet och dess påverkan i kommunikationen

· identifiera och utnyttja sin kompetens för att branda sig för arbetslivet

· inse olika kulturella aspekter i arbetsrelaterade situationer

Lisätietoja

För att delta i kursen behöver man ha fungerande kamera och mikrofon.

Esitietojen kuvaus

Kursen riktar sig till dem som har avlagt svenska som ingår i kandidatexamen eller som har motsvarande kunskaper i svenska. Egen motivation och vilja att förbättra sina muntliga kunskaper i svenska är viktiga.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus