XRUX1002 Prata svenska (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

På den här kursen kommer vi att prata svenska. Det blir olika muntliga övningar – framför allt diskussioner. Vi kommer att diskutera många olika ämnen – aktuella händelser, svenskt samhällsliv och kultur och säkert en hel del annat.

Innehållet kan delvis styras av kursdeltagarnas intressen och önskemål.

I kursen ingår också hemuppgifter.

Undervisningsspråket är svenska.

Osaamistavoitteet

Målet är att förbättra flytet i talet och förmågan att diskutera fritt på svenska och att samtidigt utöka ordförrådet. Ett mål är också att man vet hur man kan upprätthålla sina språkkunskaper.

Esitietojen kuvaus

Kursen riktar sig till dem som har avlagt svenska som ingår i kandidatexamen eller som har motsvarande kunskaper i svenska 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Närvaro, aktivt deltagade och hemuppgifter
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus