XRUX1000 Uppdatera din svenska (1–2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Uppdatera din svenska -opintojaksolla opiskelija kehittää ruotsin kielen taitoaan kohti tutkintovaatimusten mukaista osaamista. Osaamistavoitteiden saavuttamiseksi opintojaksolla harjoitellaan suullista ilmaisua sekä kirjoitetaan ja luetaan kohdekielisiä tekstejä opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Jaksolla kehitetään myös opiskelijoiden kielenoppimisen strategioita.

Suoritustavat

Itsenäistä sekä pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kertoa itsestään ja opinnoistaan.
- osaa keskustella ajankohtaisista ja omaan alaan liittyvistä aiheista.
- osaa hyödyntää erilaisia oppimista tukevia työkaluja osaamisensa kehittämisessä.
- osaa arvioida omaa oppimistaan ja on kehittänyt kielenoppimisstrategioitaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Läsnäolo, aktiivinen osallistuminen ja osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Läsnäolo, aktiivinen osallistuminen ja osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus