XRUX015 Ruotsin valmentava kirjoitusmoduuli/ Förberedande skrivmodul (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista, esim. sähköpostiviesti, tieteenalakohtaiseen aiheeseen liittyvä kirjoitelma. Mm. prosessikirjoittamista käytetään työtapana. Keskeistä kielioppia kerrataan kirjoitustehtävien yhteydessä. Tämä moduuli soveltuu myös tutkintoon kuuluvan ruotsin kirjalliseen tenttiin valmistautumiseen.

Suoritustavat

Lähiopetus: läsnäolo ja hyväksytyt osasuoritukset.
Verkkokurssi: läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija


-osaa kirjoittaa opinnoistaan ja omasta alastaan.

-osaa arvioida omaa tuotostaan.

-osaa etsiä tietoa alastaan ja hyödyntää apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä kirjoittaessaan


-tavoitteena B1-taitotaso.

Esitietojen kuvaus

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. Moduulille osallistuminen ei edellytä Ruotsin valmentavan moduulin suorittamista.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksessa läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen. Verkkokurssilla läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi

Opetus